Psychiatra uzależnienia

Psychiatra uzależnienia
Na uzależnienie od alkoholu uskarża coraz więcej ludzi. Ten stan powoduje niszczenie życia w domu oraz służbowego. Dlatego warto poddać się leczeniu. Zdarza się jednak, że osoba nadużywająca alkohol nie będzie chciała pójść na leczenie i wówczas jedynym rozwiązaniem jest skorzystanie z wariantu sądowego zobowiązania do leczenia z alkoholizmu. Z reguły przed rozpoczęciem psychoterapii osoba uzależniona wysyłana jest na detoksykację. To usługa, którą świadczy m.in. Ośrodek dla Uzależnionych AGNUS. Terapia odbywa się w trybie całodobowym, dziennym (bez opcji noclegowej), albo doraźnie. Z pomocą specjalistów można rozpocząć życie w trzeźwości.
Zgłoś stronę:

Usługa Chwilowo niedostępna.